Вход Регистрация


background

Сертификация

Курсистите в Академия Mneuro могат да избират обучение с или без сертификат. Програмата без сертификат включва 18 тридневни курса, равняващи се на общо 108 часа.

Специалист Mneuro

По време на обучението в Академия Mneuro специалистите придобиват безценни умения от ново поколение. Сертификатът е с уникален индивидуален номер, потвърждаващ оригиналността му. Той позволява да го прилагаш в професията си, както и да изработиш свой уникален продукт Mneuro. Авторският метод Mneuro е с всички запазени права.

Квалификацията „Специалист Mneuro“ дава право:

Да се ползва методът Mneuro в професията. Създаване на уникални продукти, изследвани в лаборатория Mneuro. Кариерно развитие в Академия Mneuro и публикации на сайта www.monikabalayan.com. На партньорски отношения в Академия Mneuro. Да се ползват тестове и материали от обучението. Достъп до лаборатория Mneuro за изследвания и резултати. Използване на продуктите, създадени по метода Mneuro, с комерсиална цел. Внедряване на авторския метод Mneuro в учебните заведения. Специалисти с медицинско образование могат да използват метода за лекуване на заболявания. Специалистите Mneuro без базово медицинско образование могат да съставят допълнителен процес като подкрепа към основното лечение, назначено от медици, и така да увеличат ефекта му.

Квалификацията „Специалист Mneuro“ не дава право:

Да се преподава методът Mneuro.

Да се създават видео клипове с метод Mneuro, ако специалистът не е психолог. Всички подобни материали трябва предварително да бъдат одобрени от Академия Mneuro.

Подчертаваме, че метод Mneuro не е клиничен способ, затова лица без медицинско образование нямат право да го използват за лечение.

Специалистите Mneuro не изписват лекарства и не назначават лечение.

Академия Mneuro не носи отговорност за лекуване на заболявания.

Специалистът Mneuro създава своя продукт на база достоверни резултати, получени от проведено количествено и качествено изследване в лаборатория Mneuro с всички потвърждаващи материали.

Специалистът Mneuro не може да разпространява авторските Mneuro Brain Programs, както и курсовете от Академията.

Академия Mneuro запазва правото си да отмени сертификата, ако има превишаване на правата от страна на специалиста Mnеuro.

Mneuro Brain program е със запазени авторски права и не може да се използва с комерсиална цел от никой друг, освен от Академия Mneuro.

КЪМ АКАДЕМИЯ

Абониране за бюлетина на
Моника Балаян

Можете да се откажете от абонамента по всяко време! Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети страни!

Прочетох и се съгласих с Условията за ползване