Вход Регистрация


image

Правила и условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.monikabalayan.com. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина. 

Използвайки сайта www.monikabalayan.com се счита, че Вие приемате и сте съгласни с тези условия. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия, моля не използвайте този онлайн магазин. 

Неразделна част от Общи условия са условията по: Поверителност. Моля да се запознаете с тях паралелно с „Общите условия“.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате онлайн магазина www.monikabalayan.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД и ако използвате сайта (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с Общите условия. Ако не приемате общите условия, моля не използвайте нашия онлайн магазин. 

Настоящият документ съдържа общите условия, съгласно които ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством интернет магазина www.monikabalayan.com. Тези условия обвързват всеки потребител. Със зареждането на изградените хипер-връзки потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия. 

Потребителите по смисъла на настоящите Oбщи условия са две категории:

- Регистрирани – Потребители, които се регистрират на Интернет страница на monikabalayan.com  с цел ползване на услугите на онлайн магазина и/ или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на регистрацията и са посочени в указанията, придружаващи процеса на регистрация.

- Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страница на monikabalayan.com  без да извършват регистрация.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията е задължителна за пазаруване през онлайн магазина. При регистрация потребителят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и валидни телефонен номер и и-мейл адрес.

СЪГЛАСИЕ

С отбелязване в поле „Прочетох и се съгласявам с правилата и условия на сайта” клиентът извършва електронно изявление (подпис), с което декларира, че е запознат с настоящите общи условия и ги приема.

ВАШИЯТ ПРОФИЛ

При закупуване на продукт/услуга на monikabalayan.com Вие ще получите потребителско име и парола за Вашия потребителки портал. Моля пазете данните си и не ги споделяйте или разпространявайте. При загуба на тези данни, monikabalayan.com ще ги предостави отново, в случай че те не са променяни от първоначалния им вид.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТ/ УСЛУГА

При закупуване потребителят е длъжен да се регистрира или да влезе в профила си и след това да посочи валидни данни. Платформата "Моника Балаян" използва вградено платежно решение предоставено от Stripe. Всички плащания и данни се обработват от системата на Stripe и са 100% защитени. Вашите данни не се запазват на нашият сървър.

При закупуване на „Онлайн курс“/ „Академия“/ „Гледай всеки ден“/ „Консултация“ той веднага може да бъде намерен в горното меню на потребителския профил под съответното наименование „Онлайн курс“/ „Академия“/ „Гледай всеки ден“/ „Консултация“. Ако не виждате закупения продукт в менюто, моля информирайте ни веднага на kurshappy@gmail.com и ние ще Ви отгорорим в рамките на 24часа.

След закупуване на курс наживо клиентът може да промени датата на курса като преди началото на курса уведоми на следния и-мейл: kurshappy@gmail.com. Ако клиентът е възпрепятстван и не може да присъства на определено занятие от курса, може да посети това занятие от следващ курс. Пример: ако клиентът не може да присъства на третото занятие от Смехотерапия I ниво в София на 27.11, то може да посети третото занятие на следващия курс Смехотерапия I ниво в София. Клиентът заплаща стойността на продукта/ услугата по цените в български лева, посочени на сайта. 

ИЗТРИВАНЕ НА ПРОФИЛА

Клиентът може да спре да използва услугите ни по всяко време като ни уведоми по и-мейл kurshappy@gmail.com. Профилът на клиента ще бъде изтрит до 24 часа. Сумата заплатена за закупените продукти, е невъзвращаема.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК: 200379171 с адрес: София, ул. Манастирска 41, България и имейл адрес: gdpr@monikabalayan.com. Представлявано е от Моника Балаян в качеството й на Управител и  администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за законосъобразни цели. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя на електронната страница на ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД: https://www.monikabalayan.com/gdpr.php  

ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД чрез www.monikabalayan.com има право да използва информацията за предлагане на продукти и/ или услуги на клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. 

ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от клиента. ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на покупка. 

Съветите, консултациите или помощта, оказани от служителите на ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД във връзка с ползването на услугите и продуктите от потребителите не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД. 

ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите потребители, само в съответствие с приложимото право. 

ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД.  

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД чрез www.monikabalayan.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

  • е получил изричното писмено съгласие на клиента;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД чрез www.monikabalayan.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

За контакт: gdpr@monikabalayan.com.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Със зареждане на www.monikabalayan.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите общи условия за цялото време на ползване на страницата- от първоначалното зареждане до напускането на www.monikabalayan.com. 

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.monikabalayan.com, е собственост на ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.monikabalayan.com, без изричното писмено съгласие на ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.monikabalayan.com за своя лична употреба.  

Лични данни, събирани чрез тази интернет страница и обработвани от ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД  се ползват при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Посещението и разглеждането на www.monikabalayan.com не изискват регистрация от потребителите или въвеждането на каквито и да било лични данни, но закупуването на продукти изисква регистрация в www.monikabalayan.com. В случай, че решите да се регистрирате, за да ползване услугите на онлайн магазина и/ или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник, ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД  се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща Вашите лични данни, получена от Вас посредством попълнени заявки за регистрация.

Със зареждане на www.monikabalayan.com, потребителят се съгласява, че ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра www.monikabalayan.com данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на www.monikabalayan.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия. 

Уеб сайтът www.monikabalayan.com събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на www.monikabalayan.com и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.  

Цените на продуктите и услугите, описани на www.monikabalayan.com, са с ДДС. www.monikabalayan.com си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление както и да коригира сгрешени технически и други параметри на продуктите. 

ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД  полага всички усилия да поддържа информацията на сайта си вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД  не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД  за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, нито на сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
monikabalayan.com не носи никаква отговорност за вреди и последици, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на www.monikabalayan.com, Mneuro видеа, онлайн курсове, Mneuro Академия, „Гледай всеки ден“, Mneuro продукти и курсове наживо. Информацията на този уеб сайт се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство на Република България без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Използването на информацията, съдържаща се в www.monikabalayan.com е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на носителя на авторското право по Закона за авторското право и сродните права. monikabalayan.com не е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в  www.monikabalayan.com. Цялото съдържание на www.monikabalayan.com е предмет на авторското право с всички запазени права и законови последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните права. Вие не можете да възпроизвеждате, да предавате, да модифицирате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел, каквато и да е част от информацията на този сайт без предварително писмено разрешение на автора. За получаване на разрешение за използване на информация от www.monikabalayan.com и за въпроси във връзка с нашите условия за ползване, Ви молим да използвате тази форма за контакт.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на www.monikabalayan.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до www.monikabalayan.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.   

www.monikabalayan.com може да съдържа връзки към интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива интернет страници чрез www.monikabalayan.com, потребителят се съгласява и приема, че ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към интернет страници на трети лица в www.monikabalayan.com по никакъв начин не означава, че ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на www.monikabalayan.com към интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск. 

ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на www.monikabalayan.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на www.monikabalayan.com се публикуват на www.monikabalayan.com и са достъпни за всички потребители.  

ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД не носи отговорост за психическото състояние на потребителите и препоръчва при сериозни оплаквания да се обърнете към Вашия лекуващ лекар. 

Авторски права

СОФТУЕРЪТ, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право на ВИП КОНСУЛТИНГ ЕООД или на негови договорни партньори. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на monikabalayan.com. Нерегламентираното използване на обектите на закрила представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Monikabalayan.com остава собственик на авторските права върху програмния код на софтуера (продукта) и на всички продукти на Monikabalayan.com.

Клиентът няма право да предотстъпва данните за личния си профил на трети лица, без изричното писмено съгласие на monikabalayan.com.
monikabalayan.com е собственик на авторските права на програмния код на услугата, но не и на съдържанието в публичната част на уеб продукта. Това съдържание се предоставя от клиента, който носи отговорността за него. monikabalayan.com не носи отговорност за характера и достоверността на данните. При необходимост, ние ще прегледаме предоставеното съдържание, за да определим дали то не е незаконно или не нарушава определени правила. Ако имаме основания, имаме правото да премахнем част от съдържанието или да откажем то да бъде публикувано публично.
monikabalayan.com има право да постави своето лого и текстов линк към www.monikabalayan.com с текст (в зависимост от продукта – уеб сайт, мобилно приложение, специализиран софтуер и т.н.) „Изработка и/или продукт на SW” в долната част на изработения от него продукт.

 

За информация как да се свържете със monikabalayan.com, моля, посетете страницата за връзка с нас.

Последна актуализация: месец Август 2020 г.

 

Абониране за бюлетина на
Моника Балаян

Можете да се откажете от абонамента по всяко време! Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети страни!

Прочетох и се съгласих с Условията за ползване